Vad är spelberoende?

När man är spelberoende har man förlorat kontrollen över sitt spelande. Ofta går spelandet ut över viktiga relationer, arbete och ekonomi, och om man försöker sluta spela, misslyckas man med sina försök. Det är vanligt att man som spelberoende antingen lånar pengar eller använder pengar som man egentligen skulle ha till annat för att kunna fortsätta spela. Om man vinner tillräckligt med pengar för att betala tillbaka sina skulder, använder ofta en spelberoende person pengarna för att fortsätta spela, tills även vinsten spelats bort.
För en del spelberoende personer handlar det inte främst om att vinna pengar, utan om att dämpa känslor som ångest, oro eller nedstämdhet. Det finns också en ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa, som depression, om man har ett spelberoende. Många som är spelberoende upplever en stor skam och döljer sitt spelande för omgivningen. 

Varför blir man spelberoende?

Alla som spelar om pengar blir inte automatiskt spelberoende, precis som att inte alla som dricker alkohol blir alkoholister. Dock finns det alltid en risk, och det beror på att belöningssystemet i hjärnan blir aktiverat.

Vad är det då som händer i hjärnan?
Spelberoende kan jämföras med andra beroenden som alkohol eller droger. Det är på grund av att hjärnans belöningssystem påverkas på liknande sätt. Belöningssystemet styr det som vanligtvis händer i hjärnan när man mår bra. När man har ett spelberoende så har lusten att spela tagit över, och konkurrerar då ut annan njutning. Då kan det kännas som att det bara är spelandet som får en att må riktigt bra, och därför driver en spelberoende till att fortsätta spela. Det är dock viktigt att understryka att hjärnan inte påverkas så permanent. Det går att träna bort och “programmera om” när man tagit kontroll över sitt spelande. 

Vilka spel ökar riskerna för att bli spelberoende?
De spel som kallas högriskspel är de som ökar risken för att man blir spelberoende. De spel som räknas in som högriskspel är de som går fort mellan insats och resultat. Exempel på sådana spel är kasinospel, nätpoker, betting och spelautomater. Om man regelbundet spelar ett sådant spel ökar man alltså risken för att utveckla ett spelberoende.

Hur vet man att man är spelberoende?

Det finns många olika tecken på att man kan vara spelberoende. Alla spelberoende har inte samma personlighet eller “symptom”. Men du kan testa dig själv genom att läsa igenom följande tecken. Om du känner igen dig i en eller några utav dem, kan det betyda att du är spelberoende.

  • Du tänker ständigt på spel.
  • Känner ett behov av att spela för allt större summor för att uppnå önskad spänningseffekt.
  • Du har flera gånger försökt att kontrollera, begränsa eller sluta spela, men misslyckats.
  • När du försökt begränsa spelandet eller sluta spela, så känner du dig rastlös eller irriterad.
  • Du spelar för att slippa tänka på dina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet. T.ex. försöka dämpa känslor som hjälplöshet, skuld, ångest eller depression.
  • Du försöker att vinna tillbaka pengar som du förlorat på spel.
  • Du ljuger för anhöriga, terapeuter eller andra personer för att dölja hur mycket du spelar.
  • Du har äventyrat eller förlorat en viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av ditt spelande.
  • Du förväntar dig och hoppas att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk krissituation som uppstått på grund av att du har spelat.